Šķirstot ziņas, pamanīju, ka Saeimas deputāts Jānis Dombrava tomēr netiks sodīts, jo, viņa vadītajam Lexus, vainīgais octa nenokārtošanā ir uzņēmums no kā viņš šo automašīnu nomāja.

Īsumā:
Dombrava “Lexus” markas automašīnu bez OCTA vadījis 14. novembrī Olaines novadā. Policija pieķēra un prasīja Saeimu izdot deputātu administratīvai sodīšanai.

Man ar ikdienā sanāk braukt ar automašīnu un arī var gadīties šo to aizmirst vai pārkāpt, tāpēc nolēmu paskatīties, kam jānotiek, lai automašīnas vadītājs (izcēlums mans) paliktu nesodīts. Kazi, noderēs dzīvē. Vēl arī fakts, ka man agrāk mācīja, ka transportlīdzekļa vadītājs vienmēr un visur ir tas, kurš atbild par to, kas notiek uz ceļa un ar automašīnu.

Bet… vai nu slikti meklēju, vai arī tāda iespēja (vadītājam palikt nesodītam) nepastāv. Protams, ja vien neesi deputāts Dombrava.

Ko man izdevās atrast?
Īstenībā jau neko īpašu- daži panti likumos un noteikumos visu pasaka:

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums

3.pants. Obligātās apdrošināšanas objekts

(2) Īpašnieka civiltiesisko atbildību par katru ceļu satiksmē lietoto transportlīdzekli apdrošina ikviens transportlīdzekļa īpašnieks, noslēdzot attiecīgu apdrošināšanas līgumu. Ja īpašnieks nodevis lietošanā citai personai transportlīdzekli, par kuru nav noslēgts apdrošināšanas līgums vai transportlīdzekļa lietošanas laikā ir beidzies apdrošināšanas līguma termiņš, apdrošināšanas līgumu īpašnieka vārdā slēdz transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs. Apdrošināšanas pienākuma nav tiesīgajam lietotājam, kas ir darba tiesiskajās vai dienesta attiecībās.

turpat arī ir pateikts, kas ir transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs:

14) transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs — fiziskā vai juridiskā persona, kura nav transportlīdzekļa īpašnieks, bet uz pilnvaras, īres līguma vai cita tiesiska pamata lieto transportlīdzekli ceļu satiksmē;


Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

149.24 pants. Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšana.

Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, attiecībā uz kuru nav izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, —

uzliek naudas sodu mopēda vadītājam no trīsdesmit līdz piecdesmit pieciem euro, bet cita transportlīdzekļa vadītājam — no astoņdesmit pieciem līdz simt divdesmit euro.

Naudas sodam klāt vēl jāpieskaita 2punkti:

Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, attiecībā uz kuru nav izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana- 2 Pārkāpumu uzskaites punkti.

Un visbeidzot CSN

3. Transportlīdzekļu vadītāju vispārīgie pienākumi

34. Transportlīdzekļa vadītājam, braucot pa ceļiem, kā arī pa citām vietām, kurās iespējama transportlīdzekļu braukšana, jāievēro šo noteikumu un citu ceļu satiksmi reglamentējošu normatīvo aktu prasības.

Nobeigumā jautājums- un kā pēc visa augstākminētā deputāts Dombrava un policija nonāca pie kopsaucēja, ka transportlīdzekļa vadītājs nav vainīgs? Tiešām nomas līgums izglāba? Nav man bijusi saskare ar nomātiem auto, bet vai tad nav tā, ka šādiem automobiļiem visi papīri ir uz rokas (tai skaitā octa)?