Jauna nedēļa ar jaunu vārdu desmitu.

Iepriekšējie vārdu krājuma raksti ir lasāmi te (vārdu krājums #1; vārdu krājums #2).

Viss ir tāpat kā pirmatenās- desmit vārdi un paskaidrojums (kāds tas ir vārdnīcā). Slīprakstā mans komentārs.

Savlabis- egoists.

Gariet- garām iet; gariet gar ciemu

Ienāvēt- ienāvēt zaldātu. Pagaidām te vēl ar sevi strīdos- vārds varētu nozīmēt ”ievainot” vai arī ”nāvīgi ievainot”. It kā prasītos apzīmēt pēdējo, jo ”nāvīgi” īsti nepiestāv ”ievainots”.

Leciņus- leciņus iet. Iet (un jāt) var teciņus un var arī leciņus.

Tuvatne- tuvu. Manuprāt, skan labāk nekā ”tuvākā apkārtne”.

Savnieks- indivīds.

Bezsekmīgs- bezsekmīgs darbs. Var jau darbu (vai ko citu) apzīmēt kā līdz šim- lieks, bezjēdzīgs, veltīgs, neveiksmīgs, bet (ja tā dziļāk ieskatās) tie tomēr nepasaka precīzi vai darbs ir bijis bezjēdzīgs vai bezsekmīgs.

Pinckule- muckulī sapinušies mati. Šādi varētu saukt ”dredus” latviešu valodā.

Ilgums- viņš iespēj mirklim ilgumu dāvāt.

Ganka- ieeja dzīvojamā ēkā caur kādu piebūvi, kura noder saimniecības vajadzībām. ”Sētas durvis”, ”ķēķa durvis”, ”saimniecības ieeja”, ”ieeja no garāžas”… visādi saucam tās otras durvis mājās, bet var īsi- ganka.