Turpinu ar vārdu krājuma papildināšanu no Mīlenbaha-Endzelīna vārdnīcas.
Pirmais raksts- Vārdu krājums #1.
Viss ir tāpat kā pirmajā rakstā- desmit vārdi un paskaidrojums (kāds tas ir vārdnīcā). Slīprakstā mans komentārs.

Vairatā- vairatā nebūšot bail. Manuprāt, ļoti labs vārds, lai turpmāk nevajadzētu lietot ”barā”.

Dazums- dazums naudas (dažs). Ja kaut kas ir nedaudz vairāk par ”mazums”, tad var teikt ”dazums” (un neteikt ”bišķi”).

Paldzīns- rakstaina, balta audekla gabals villaines lielumā. Varbūt ar šo vārdu varētu aizstāt ”pledu”?

Spēkaudi- izzuda visas tauku daļiņas, palika tikai tīri spēkaudi ap kauliem. Saprotu, ka ”muskuļus” ar šo neaizstās, bet piekritīsiet- skan jauki (un latviski).

Būte- ne vārdos nav izteicams maigums, kādu izdvesa visa viņa būte.

Acība- man jāstrādā ar vislielāko acību. ”Uzmanība” vai ”rūpība” ir labi vārdi, bet par ļaunu nenāktu tiem pievienot ”acību”.

Siksis- sīks, maza auguma cilvēks

Rādne- rādnei, kuras mērķis ir ziemeļi. Var jau būt, ka nebūtu gluži pareizi šo vārdu attiecināt uz visām tām jaunajām fitnesa aprocēm un tamlīdzīgām rādnēm, bet, manuprāt, tas būtu jauki.

Stirgla- strūkla

Gauddienis- gauda+diena, grūtdienis. Arī šoreiz vārds, kas varētu apzīmēt tos, kuriem viss ir slikti un nemitīgi cenšas par visu čīkstēt un žēloties.