Kamēr jāgaida Latvijas Bankas jaunā monēta Latgales keramika (jāgaida uz situācijas normalizēšanos), tikmēr jācer uz izdotajiem atlikumiem. Šoreiz trāpījās Igaunijas neatkarības 2 eiro piemiņas monēta.

Apraksts no ecb mājaslapas:
Uz monētas redzams izliekts ozola stumbrs, kura vienā pusē ir attēloti zari, bet otrā pusē – lapas. Zari simbolizē revolūciju laiku un grūtības, ar kurām bijis bruģēts Igaunijas ceļš uz neatkarību. Lapas simbolizē Igaunijas spēku, sasniegumus un ilgmūžību. Zem stumbra kreisajā pusē ir vārds “MAAPÄEV” (Igaunijas pagaidu asambleja) un virs tā – gadskaitlis “1917”. Apakšā labajā pusē redzams emitentvalsts nosaukums “EESTI” un zem tā – emisijas gads “2017”. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1.5 milj. monētu
Emisijas datums: 2017. gada jūlijs