Par Jūrmalas bibliotēkām ir rakstīts un runāts daudz. Diemžēl, bet ar Jūrmalas domi šajā jautājumā ir kā pret sienu. Un salmiem. Viņi tik atražo iestudētās frāzes, ka Bulduru bibliotēka nav slēgta, bet, Jūrmalas izpildirektora Edgara Stobova vārdiem- ”atradusi jaunas telpas teātra ēkā”.

Es vakar pirmo reizi biju jaunajā Bulduru ”bibliotēkā”. Jā, telpas ir jaunas, grāmatas tur ir, bibliotekāres jaukas (Jūrmalā vispār ir foršas bibliotekāres), datorus manīju, bet… bet tā NAV bibliotēka. Ne tuvu! Varbūt to var nosaukt par grāmatu izsniegšanas punktu. Vai istabu, kur var redzēt un paņemt dažas grāmatas. Vai bibliotekāru kabinets. Nebiju es otrā telpā, bet nedomāju, ka mazas istabas atšķirtos viena no otras. Tur nav un nemaz nevar būt bibliotēkas aura ar lielu zāli, daudz plauktiem un iespēju klusu klīst starp grāmatām un sajust to bibliofīlingu, kas raksturīgs bibliotēkām.

Jūrmalas dome var stāstīt cik grib, ka ir slēguši tikai Asaru bibliotēku un Bulduru bibliotēka ir ”tikai pārgājusi uz mazākām telpām”. Īstenībā ir slēgtas abas bibliotēkas, tik Bulduros šo procesu vienkārši mēģina neglīti vilkt garumā. Nākamreiz, kad lasīsiet par Bulduru bibliotēkas jaunajām telpām, iedomājieties pāris mazas istabas (ap 25m2) ar pāris galdiem un tikpat plauktiem. Un pēc tam mēģiniet to savietot ar to, kādai, jūsuprāt, ir jāizskatās bibliotēkai.

Bibliotēku likuma 6.pants. Bibliotēkas dibināšana, reorganizēšana un likvidēšana

Pašvaldības bibliotēku dibina, reorganizē un likvidē attiecīgā pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.

Iepazinos ar šo atzinumu (zemāk lēmuma daļa):

Pamatojoties uz uzklausīto informāciju un izvērtējot situāciju, kā arī saskaņā ar
Bibliotēku likuma 6. panta trešā daļu: “Pašvaldības bibliotēku dibina, reorganizē un likvidē
attiecīgā pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu”, Latvijas
Bibliotēku padomes locekļi, atklāti balsojot par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas
struktūrvienības “Asaru bibliotēka” slēgšanu PAR nav, PRET 12, ATTURAS 1, un

atklāti balsojot par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas struktūrvienības “Bulduru
bibliotēka” reorganizāciju PAR nav, PRET 12, ATTURAS 1,

nolemj:

1. Nesaskaņot Jūrmalas Centrālās bibliotēkas struktūrvienības “Asaru bibliotēka”
slēgšanu.

2. Neatbalstīt Jūrmalas Centrālās bibliotēkas struktūrvienības “Bulduru bibliotēka”
reorganizāciju, izvietojot to divās ēkās un izveidojot to par pakalpojumu sniegšanas vietu.

Izrādās, ka dome spļauj virsū ne tikai saviem iedzīvotājiem….

P.S. Jautājums nākotnei- pēc cik ilga laika Bulduru bibliotēku likvidēs, jo… pārāk mazs apmeklējums, nav piemērotas telpas, kopā ar citu, … (te var turpināt ar tiem pašiem argumentiem, kurus izmantoja Jūrmalas dome, lai slēgtu Asaru bibliotēku).