Valsts valodas likums. 10.pants. (1) Ikviena iestāde, organizācija un uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nodrošina valsts valodā noformētu dokumentu pieņemšanu un izskatīšanu.

Četrpadsmitā sērija.
Šoreiz pastkastītē iekritušas divas lapeles.
Pirmā no kāda ciparu TV un interneta devēja. Viss kā ierasts- abpusēji un abvalodās.

divvalodība

Otrā no kāda finasistora. Tā pati lapiņa tikai ar ilūziju, ka ir avīze. Reversā latviski, aversā krieviski.

divvalodība

Varbūt nopietni, varbūt mazāk nopietni, bet šī būs rakstu sērija par mūsu vienīgo valsts valodu ikdienā- pastkastē, reklāmās, plakātos, sarunās, iestādēs, veikalos, …