Valsts valodas likums. 21.pants.
(4) Uzrakstos, izkārtnēs, afišās, plakātos, paziņojumos vai citos ziņojumos ietvertā informācija, ja tā skar likumīgas sabiedriskās intereses un paredzēta sabiedrības informēšanai sabiedrībai pieejamās vietās, sniedzama valsts valodā, izņemot šā panta piektajā daļā noteiktos gadījumus.

Vajadzības spiests ieklīdu mobilā operatora mājaslapā un ievēroju, ka te ir iespējams papildināt divvalodības seriālrakstu ar jaunu epizodi. Protams, ja arī citi operatori būs piekopuši šādu pat praksi. Bija! Izņēmums vienīgi bija zeltazivtiņai, kura valodu izvēlē solīdi piedāvāja divas svešvalodas.

Varbūt nopietni, varbūt mazāk nopietni, bet šī būs rakstu sērija par mūsu vienīgo valsts valodu ikdienā- pastkastē, reklāmās, plakātos, sarunās, iestādēs, veikalos, …