Tas tev nav vienkāršs verbāls ”Aizver muti!”. Te jau ir augstāks līmenis ar manuālu pasvītrojumu.

…. ehh, pēc šāda šova oi cik daudz maikas varētu apdrukāt!