Pārbaudi savas zināšanas par pamatskolas ģeometriju. Izpildi testu Pamatskolas ģeometrija., spied ''Pabeigt'' un aplūko savu rezultātu. Dalies ar rezultātu sociālajos tīklos un salīdzini savu rezultātu ar pārējiem.

1. 
Kāda ir trijstūru iekšējo leņķu summa?

2. 
Ko aprēķina šī formula: P=2(a+b)?

3. 
Kā dēvē taisnes daļu uz vienu pusi no taisnes kāda punkta?

4. 
Kā dēvē noslēgtu plaknes līniju, kuras visi punkti ir vienādā attālumā no kāda viena punkta?

5. 
Kādiem nolūkiem izmanto transportieri?

6. 
Kā dēvē staru, kas dala doto leņķi divās vienādās daļās?

7. 
Ko aprēķina šī formula: C=2πR?

8. 
Kā dēvē leņķus, ja tiem viena mala ir kopēja, bet pārējās divas malas ir ir savstarpēji papildstari?

9. 
Kā dēvē nogriezni, kas savieno riņķa līnijas divus punktus?

10. 
Kas nosaka leņķa lielumu?

11. 
Ko aprēķina šī formula: S=6⋅a²

12. 
Kā dēvē trijstūri, kuram visas trīs malas ir vienādas?

13. 
Kā sauc nogriezni, kas savieno trijstūra virsotni ar pretējās malas viduspunktu?

14. 
Kā sauc četrstūri, kura pretējās malas ir savstarpēji paralēlas?

15. 
Ko aprēķina šī formula: S=a⋅b/2?

16. 
Ja divas taisnes plaknē nekrustojas, tad tās sauc par...

17. 
Ko aprēķina šī formula: V=a⋅b⋅c?

18. 
Kā sauc plaknes daļu jeb apgabalu, ko ierobežo vienkārša slēgta lauzta līnija?

19. 
Kā sauc 180 grādu lielu leņķi?

20. 
Ko aprēķina šī formula: S=a²