Nosaukums: Nemirstības vēsture.
Autors: Dāgs Eisteins Ennšē
Izdevniecība: u.c.
Gads: 2018
LPP: 272

Dag Oisten Endsjo – Udodelighetens historie .,2016.
Tulkojums latviešu valodā- Jolanta Pētersone

Par grāmatu-
Grāmatā apkopoti dažādi literatūras avoti un paņēmieni, kā cilvēki jau no senatnes ir centušies kļūt nemirstīgi. Un kāda ir šīs nemirstības cena un kā par to tiek maksāts.

Izdevniecība ”u.c.” latviešu lasītājiem sagatavojusi norvēģu autora darbu par to, kas mūs visus jau kopš pirmssākumiem sagaida dzīves beigās, bet ko mēs tik ļoti cenšamies atlikt uz pēc iespējas vēlāku laiku. Dažiem tas izdodas mazliet. Vēl dažiem tas ir izdevies pavisam.

Nāve. Nomiršana. Beigas. Vienalga kā mēs to dēvējam vai kā par to nedomājam, tomēr rezultāts ir redzams kapsētās. Un kā stāsta teikas, mīti un senie literatūras avoti- kopš cilvēks ir apzinājies miršanu, viņš ir arī sapņojis par nemiršanu. Tad nu cilvēka mēģinājumam talkā nācis tas, par ko mēs lasām grāmatās- dzīvības ūdens, vampīra kodiens, ticība uz augšāmcelšanos, dievu labvēlība vai arī pretēji- dievu dusmas, ķermeņa sasaldēšana, utt.

Autoram ir izdevies aptvert ļoti plašu ideju, sapņu un mēģinājumu kopu cilvēku centieniem kļūt nemirstīgiem- ir gan mūsdienu reliģiskais aspekts, gan senie mīti un leģendas, gan jau modernākas mācības un mūsdienīgākas pieejas. Daudz piesaukti ir arī literārie tēli, seriāli un kinofilmas. Pēdējie, manuprāt, ir pat pārāk daudz. Vismaz man vairāk prasījās likt uzsvarus uz senajiem rituāliem un reliģiskajām dogmām. Mazāk to, kas radies tuvāk mūsdienām. Lai arī pēc būtības tas pats jau vien ir- popkultūra un tās ietekme uz domāšanu un dzīves (nāves) uztveri. Bet tas jau tikai mans šī brīža ”gribās vairāk vēsturi” untums. Var jau būt, ka tas lielais uzsvars uz mūsdienu popkultūru, kādai daļai lasītāju būs saistošs- varēs uz savas pieredzes pārbaudīt un atcerēties- kas bija prātā lasot vai redzot kādu no piesauktajiem darbiem.

Īstenībā, vēsture tur nemaz netrūkst- ir gan faraonu centieni kļūt nemirstīgiem, gan Jēzus stāsts (šo taču var pieskaitīt vēsturei?), gan sengrieķu mīti, gan Paradīzes meklēšana un kādu nebūt augu, kas dāvās mūžīgo dzīvību.

Patika viens tāds mazs izcēlums, kur tika minēts par kristietības popularitātes celšanos pašos tās pirmsākumos, proti- tiklīdz tā sāka sludināt augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvību, tā sekotāju skaits auga griezdamies.

Šajā darbā kā nemirstības variants aplūkoti ir arī kiborgi, bioinženierija, kanibālisms, nemirstīgie dzīvnieku pasaulē (jā, tādus varot atrast), mūžīgā jaunība, Pastarā diena…. un tas viss ir aplūkots no dažādām pusēm, vērtējot pretrunas un rezultātus.

Grāmata ”Nemirstības vēsture” palīdz lasītājam izglītoties nemirstības idejas evolūcijā un paņēmienos, kā arī liek aizdomāties par to, kas tad īsti ir tā nemirstība un kāpēc gan cilvēki uz to ir tā tiekušies un tiecas joprojām. Ir gan interesanti, gan aizdoāies liekoši.
It kā negribētos uz beigām to sīko negatīvismu atstāt, jo grāmata visumā ir kvalitatīvi nostrādāta un bagātīgi ilustrēta, bet tas, ka saturs nerāda to, kas ir patiesībā, bija mazliet mulsinoši (pāris lappušu nobīde).

Grāmatas vērtējums: 8/10
Citu grāmatu vērtējumus var atrast grāmatu sadaļā.