Turpinu rakstu seriālu ar ceturto sēriju. Iepriekšējās lasāmas te — vārdu krājums #1; vārdu krājums #2; vārdu krājums #3.

Desmit vārdi no Mīlenbaha-Endzelīna vārdnīcas un paskaidrojums (kāds tas ir vārdnīcā). Slīprakstā mans komentārs.

Tagadība — pīšļos grauta tagadība grims.

Zemdēt — pārklāt ar zemi.

Rima — bez rimas; smiet un lēkāt bez rimas.

Tadī — tad tik; tadī atģidos, ka naudas maks palicis mājās.

Krāja — Martai bija gatavībā liela vārdu krāja; ar abu kopējo krāju iepircis māju.

Elperis lai arī tas tiek tulkots kā ”vecs darba zirgs; kleperis”, manuprāt, šo būtu labi pārcelt uz kaut ko mūsdienīgāku, piemēram, tagad aktuālo plaušu ventilējamo aparātu (īsi un piemēroti- pieslēdz pie elpera) vai arī māju būvniecībā aizstāt ”piespiedu ventilāciju”.

Nešāds — ak tu šāds nešāds!

Laikāk — viņa aizgāja gulēt laikāk.

Nesparīgs — nesparīgs cilvēks. Labi der apzīmējumam, kad darbi neiet, miegs nāk, jūties neefektīvs un piekusis.

Zemdabis — zemjdabji, kas nespēja sekot. Lai nevajadzētu izmantot medicīnisku terminu ”idiots”, tad var lietot šo, kas, manuprāt, ar diezgan labi pasaka, ka apzīmētais ir nesaprātīgs, zemas dabas, neattīstīts.