Pārbaudi savas zināšanas par latviešu dzejoļiem- no dotajām pāris dzejas rindām, uzmini dzejoli vai dzejoļa autoru. Izpildi testu Uzmini dzejoli vai dzejnieku., spied ''Pabeigt'' un aplūko savu rezultātu. Dalies ar rezultātu sociālajos tīklos un salīdzini savu rezultātu ar pārējiem.

Kas tad izskaitīt gan spētu
Zelta kviešu krājumu

Mēs algosim tevi ar zeltu
Ar godu, ar brīvību-

Mēs visi nogremdēti peklē,
Kur ģindens uguns pīpi sūc.

Varat raudāt, varat smiet,
Man ir zirgs, kas naktī dzied.

Dzīves ūdens, nāves ūdens
Daugavā satecēja

Dar, ko darīdams, teic, ko sacīdams
Vai uz katra soļa tev misējas

Kā tavā atspulgā pārplaiksna ūdeņus,
Vilnājā zūdot

saulrietā staigā šī meitene skumjā
un visus pēc kārtas lād

Nevis kā ir smiets līdz šim,
Jāsmejas pa trim līdz trim

Es esmu tikai formas pēc
Es esmu tik pa jokam

Uz kura kalna uguni kursim
Kur mēs šovasar ziemosim?

Nāc ārā no metāla zārka
Nāc ārā, taisnība, nāc

Dar' man, tēvis, pastaliņas,
Pērc man staltu cepurīt'

Kur laimesbērnus meklējot
Ik dienas Laime staigā

Lūzis vai pēdējais ziedu zars
Sapņu līganam krūmam

Mūžīgi uz zemes šīs, kur ziedi tvan
Meklēju es caur gadiem meiteni to

Pirmā mīla, pirmais kautrais glāsts
Nāk atmiņā, tiklīdz skan tavs stāsts

Man tik bieži šai dzīvē ir vīlies
Gribas kaut ko no tīra mazliet

Duna dun, šalka šalc, laiva grimst
Krūzes šķind, balsis murd.

Kam velti laimību kāro, tu sirds
Met projām reiz cerības tumšajā kapā