Kā dēvē garus, šaurus, nedaudz līkumotus vaļņus ar stāvām nogāzēm, kuri veidojušies no tekošu ledājkušanas ūdeņu nogulumiem.

1.Kēmi

2.Drumlini

3.Osi

4.Kāpas

noteikumi