Uzbāzīgiem cilvēkiem, kuri mēģina no manis izprasīt naudu kārtējam padzērienam, es parasti nepievēršu uzmanību. Vienkārši paeju garām. It kā neredzot un it kā nedzirdot. Vairumā gadījumu tas nostrādā. Bet ir tādi, kurus šāda mana izturēšanās neattur. Viņiem liekas, ka nav pienācīgi skaļi izteikuši savu vēlmi un teciņus nopakaļ ejot mēģina…
turpināt lasīt »