Grāmatu var raksturot visādi. Tajā skaitā arī nosaucot par lubeni. Bet dažreiz ir sajūta, ka vēl vajadzētu grāmatu apzīmēšanai ieviest vārdu ”krāmata” (apvienojot vārdus krāms un grāmata). Manuprāt, īsi un kodolīgi raksturotu grāmatu gan vizuāli, gan saturiski.