Nekad iepriekš uz vēlēšanām savu radu/draugu/paziņu lokā nebiju matījis tādu aktivitāti balsot tieši par nacionālajiem politiķiem.
Laikam latvietim tomēr gribas nolikt kādu spēku pretī pēdējo socaptauju uzvarētājiem.