Tiku pie dažām vecām grāmatām un, mēģinot saprast, ko ar tajās rodamo informāciju darīt, ievēroju kādā 1943.gada kalendārā glīti izliktu seno mēru salīdzinājums ar jaunajiem mēriem. Redz, 1924.gadā Latvijā ieviesa metrisko mēru un svaru sistēmu. Tad nu cilvēkiem skaidro, kā no saženiem tikt pie metriem. Vai no zolotņikiem tikt pie gramiem.
Man jau dikten tīk šādi veci mēri, tad nu nolēmu pārlikt šos mērus ar salīdzinājumiem savā blogā (atstāju oriģinālo rakstību):

1 verste= 1km 67 m
1 ars= 1 kvadrātam no 10x10m= 21,967 saženiem
1 sažens jeb 3 aršīnas jeb 7 pēdas= 2,133 m
1 aršīna jeb 16 veršoku jeb 28 collas= 71,119 cm
1 pēda jeb 12 collas= 30,48 cm
1 veršoks= 4,455 cm
1 colla= 2,54 cm
1 kvadrāt verste= 1,138km2 jeb 113,8 ha
1 desetina jeb 2400 kvadrāt sažeņu= 1,0925 ha
1 kvadrāt pēda= 926,03 cm2
1 kvadrāt colla= 6,45 cm2
1 kubiksažens jeb 343 kubikpēdas= 9,712m3
1 kubik aršīna= 0,3597m3
1 kubik pēda= 0,0283 cm3
1 kubik colla= 16,387 cm3
1 vedris, resp. 10 stopu= 12,299 litru
1 četveroks= 210 litru
1 birkava jeb 10 pudu= 163,805 kg
1 puds jeb 40 mārciņas= 16,380 kg
1 mārciņa jeb 32 lotes= 0,4095 kg
1 lote= 12,797 g
1 zolotņiks= 4,265g
1 kg= 2,4419 mārciņām (2 mārciņām 4 zolotņikiem 40,32 doļām)
1 g= 0,23442 zolotņiki= 22,505 doļas
1000kg= 1 muca= 61,048 pudi
1 ha= 2,74 pūrvietas
1g= 0,08 lotes
1 kvintāls (centners)= 6,104 pudi
1 l= 0,813 stopa