Pāris dienas atpakaļ portāls ”Kas jauns” ziņoja, ka policija izies ielās, lai parādītu, ka viņiem ir, ikurāt kā no ”Mērnieku laikiem”- spēks rokās un kā tie nolems tā būs.
Proti- policija ”atgādinās” kā jārīkojas autovadītājiem, ja tiem tuvojas operatīvais transportlīdzeklis.

Šī ”atgādināšana” summējās, ka 31 autovadītājam sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem septiņi ir naudas sodi.
Turpat ”Kas jauns” rakstā beigās ir piebilde-

Pēc Jubertes (policijas pārstāve Lita Juberte) norādītā, par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz gadījumus, kad, tuvojoties operatīvajam transportlīdzeklim, jāaptur transportlīdzeklis, autovadītājiem tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sodu 10 latu apmērā. Savukārt par ceļa nedošanu noteiktajā kārtībā operatīvajam transportlīdzeklim transportlīdzekļa vadītājam tiek uzlikts 20 līdz 50 latu naudas sods.

Ja iemetam acis likumu un noteikumu atvilktnē, tad sausais atlikums ir sekojošs:

Ministru kabineta noteikumi Nr.304

Rīgā 1999.gada 31.augustā (prot. Nr.44 5.§)
Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem

2. Operatīvos transportlīdzekļus atkarībā no to izmantošanas veida iedala šādi:
2.1. operatīvie transportlīdzekļi ar stacionāri uzstādītām zilām bākugunīm, speciālām skaņas iekārtām un speciālu krāsojumu;
2.2. operatīvie transportlīdzekļi ar stacionāri uzstādītām zilām un sarkanām bākugunīm, speciālām skaņas iekārtām un speciālu krāsojumu;
2.3. operatīvie transportlīdzekļi ar uzstādāmām zilām bākugunīm, stacionāri uzstādītām speciālām skaņas iekārtām un bez speciāla krāsojuma.

III. Operatīvo transportlīdzekļu izmantošanas kārtība
12. Operatīvos transportlīdzekļus drīkst izmantot tikai šajos noteikumos un Ceļu satiksmes noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

It kā te viss ir skaidrs un ejam uz Ceļu satiksmes noteikumu likumu un skatam, kuros gadījumos drīkst izmantot operatīvo transportlīdzekli:

42. Operatīvie transportlīdzekļi drīkst piedalīties ceļu satiksmē, tikai pildot neatliekamus dienesta uzdevumus (izcēlums mans), lai:

42.1. glābtu cilvēka dzīvību, materiālās vērtības vai novērstu personai smagus veselības traucējumus un kaitējumu videi;
42.2. novērstu draudus sabiedriskajai drošībai un kārtībai (arī braucot uz noziedzīga nodarījuma (notikuma) vietu);
42.3. sekotu no operatīvā transportlīdzekļa bēgošai personai;
42.4. pārvadātu materiālās vērtības sevišķi lielos apmēros;
42.5. pavadītu citus transportlīdzekļus (kolonnas);
42.6. nodrošinātu aizsargājamās amatpersonas drošu un netraucētu pārvietošanos.

Pēc notikušās atrakcijas varu spriest, ka policisti uz ātru roku izdomāja 42.7. punktu, kas varētu skanēt šādi- Ja rodas nepieciešamība nodemonstrēt varas hierarhiju un izpildīt kādu PR gājienu, tad atļauts mazliet iziet ielās un pabaidīt šoferus. Ok, tas ir glups joks.
Te vairāk interesē atbilde uz jautājumu- vai te neveidojas situācija, kad policija pārkāpj likumu (42.pants nepieļauj šādas izdarības)?

Labi, pieņemsim, ka šoferīši piever acis uz pašu policistu pārkāpumu šajā situācijā, jo šoferim vienalga- vai tā ir policistu atrakcija vai arī viņi tiešām pilda dienesta pienākumus. Likums šoferim vulgaris ir jāpilda abos gadījumos.

Tātad- skatam likumu kā jārīkojas satiksmes dalībniekiem:

28. Ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis, gājējiem aizliegts iziet uz brauktuves, bet gājējiem, kuri atrodas uz brauktuves, jādod ceļš minētajam transportlīdzeklim.

40. Ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis ar iedegtu mirgojošu zilu bākuguni un ieslēgtu speciālu skaņas signālu, citiem ceļu satiksmes dalībniekiem jādod tam ceļš (izcēlums mans).

41. Ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis ar iedegtu mirgojošu zilu un sarkanu bākuguni un ieslēgtu speciālu skaņas signālu, citiem tajā pašā virzienā braucošo transportlīdzekļu vadītājiem un pretim braucošo transportlīdzekļu vadītājiem (ja nav konstruktīvi izveidota ceļa elementa, kas atdala brauktuvi, piemēram, barjeras, sadalošās joslas) jādod tam ceļš, apturot transportlīdzekli (izcēlums mans)pie ietves vai uz nomales, vai, ja tā aizņemta, – iespējami tuvāk brauktuves labajai malai. Transportlīdzekļu vadītājiem, kas tuvojas krustojumam (ceļam) no cita virziena ceļiem, jāaptur transportlīdzeklis pirms šķērsojamās brauktuves. Uzsākt (turpināt) braukt drīkst tikai pēc tam, kad ir pabraucis garām transportlīdzeklis ar iedegtu mirgojošu zilu bākuguni, kurš brauc aiz pavadāmā transportlīdzekļa (kolonnas).

46. Iedegtai mirgojošai zilai bākugunij bez ieslēgta speciāla skaņas signāla ir tikai brīdinoša nozīme (izcēlums mans). To var izmantot, brīdinot par nelaimes gadījumu (piemēram, ceļu satiksmes negadījumu), kā arī pavadot transportlīdzekli (kolonnu). Transportlīdzekļu vadītāji, kuru transportlīdzekļiem ir iedegta mirgojoša zila bākuguns bez ieslēgta speciāla skaņas signāla, nedrīkst pārkāpt šo noteikumu prasības, izņemot apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, kā arī šo noteikumu 111.punktā minēto aizliegumu mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt pa ietvēm, gājēju ceļiem, velosipēdu ceļiem, kā arī gājēju un velosipēdu ceļiem. Transportlīdzekļu vadītāji, kuru transportlīdzekļiem ir speciāls krāsojums un piešķirts operatīvo transportlīdzekļu statuss, bez iedegtas mirgojošas zilas bākuguns un bez ieslēgta speciāla skaņas signāla nedrīkst pārkāpt šo noteikumu prasības, izņemot šo noteikumu 135.4., 135.6., 135.7., 135.9., 135.10., 135.11., 135.12., 136.2., 136.3. un 136.4.apakšpunktā minētos aizliegumus, un tiem ir atļauts braukt pa pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem paredzētajām joslām.

Lai nobeigumā nav gari un plaši jāiztirzā augstākminētie panti, tad ielikšu vēl citus pantus- no Administratīvo pārkāpumu kodeksa:

149.16 pants. Transportlīdzekļu vadītāju pārkāpumi īpašos gadījumos

Par operatīvā transportlīdzekļa vadīšanu, ja tas nav saistīts ar neatliekamu dienesta uzdevumu pildīšanu, kā arī par bākuguņu un speciālo skaņas signālu izmantošanas noteikumu pārkāpšanu, ko izdara operatīvo transportlīdzekļu vadītāji, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz simt latiem.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz gadījumus, kad, tuvojoties operatīvajam transportlīdzeklim, jāaptur transportlīdzeklis, —
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.
Par ceļa nedošanu noteiktajā kārtībā operatīvajam transportlīdzeklim —
uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz piecdesmit latiem.