Autors: Šeimuss Hīnijs
Izdevniecība: Панорама
Gads: 1997
LPP: 40

Par grāmatu-
1995.gada Nobela prēmijas literatūrā ieguvēja, īru dzejnieka Šeimusa Hīnija dzeja.

Pamazām beigām tuvojas arī Nobelēto dzejnieku izlašu grāmata- vēl daži palikuši un varēs ķerties pie apjomīgākiem darbiem.

Šoreiz rinda pienāca īru dzejniekam Šeimusam Hīnijam, kuram grāmatā bija apkopoti dzejoļi no vairākām viņa izlasēm. Jāsaka, ka īpaši lielu dažādību nevarēja novērot- izskatījās, ka viņa dzejoļi tikpat labi varētu būt no viena dzejas krājuma, kas tapis īsā laika posmā. Bet tas laikam tāpēc, ka viņš pamatā paliek uzticīgs savai iemīļotajai tēmai- dzimtās zemes kopēji un cīņa par savu valsti. Pirmais īpaši krita acīs.
Kā lasīju- kāds no viņa iedvesmotājiem parādīja, ka zemnieku dzīve un darbs var būt tik skaists un tik iederīgs dzejas rindās, ka Hīnijs šim tematam pievērsās teju visu dzīvi.

Vēl viņa dzejas rindās var lasīt par īru tautas sacelšanos, vēlmi dzīvot labāk un brīvāk, vēlmi mainīties. Lielu uzsvaru viņš liek uz jauno paaudzi un izglītību- te viņš saskata to spēku, kas palīdzēs tautai apzināt sevi un savu valodu.

Skaista un patriotiska dzeja, kas uzrunājoša un saprotama ir daudzu tautu lasītājiem. Manuprāt, latviešu lasītājam jo īpaši (zinu- kārtējais nopūtošais ilgpilnais cerību izteikums, ka kaut kad arī šis autors tiks izdots latviski).

Te var izlasīt dažus dzejoļus, kurus atdzejojusi Ilze Raudsepa.

Ūdensmeita

Viņš cirta dzelkšņus, raka tumšu duļķi,
Lai atbrīvotu ceļu manām iztekām.
Un es skrēju viņam ātri, no sevis skalodam rūsu.

Viņš apstājās, redzot mani beidzot izģērbtu,
Tekot tīrai, it ka vienaldzīgai. Tad viņš
Aizgāja man gaŗām. Es viļņojos un kūlos

Upes tuvumā, kur grāvji krustojās,
Līdz viņš dūra dziļi manos sānos lāpstu
Un paņēma mani pie sevis. Es noriju tā grāvi

Pateicīgi, pati mīlestībā izplūstot
Dziļi viņa saknēs, ceļoties tā rūsganajos graudos.
Bet, kad tas reiz bij jutis manu labvēlību, tikai es

Varēju tam dot rāmu briedumu un savu seju.
Viņš mani atklāja tik pilnīgi, ka katra dzīsla
zaudēja tās auksto brīvību. Cilvēcīga, viņam sasilu.

Grāmatas vērtējums: 10/10
Citu grāmatu vērtējumus var atrast grāmatu sadaļā.