TagoreNosaukums: Mājās un pasaulē.
Autors: Rabindranats Tagore
Izdevniecība: Zvaigzne
Gads: 2011
LPP: 256

Par grāmatu-
Bimola ir Nikhila sieva un dzīvo mierīgu dzīvi viņa namā, līdz tur uz dažām dienām apmetas Šondīps- Nikhila draugs un revolucionārs. Pamazām Bimolu aizrauj Šondīps, kas pretstatā Nikhila mierīgajai dabai, ir straujš, prot labi izteikties un aizraut klausītājus. Neskatoties uz to, ka viņa spēkos ir visu nolikt savās vietās, Nikhils ļaujas notikumu gaitai.

Es jau biju sagatavojies, ka Nobela sakarā no Tagores man būs jālasa kāds dzejoļu krājums, bet nejauši tiku pie viņa romāna ”Mājās un pasaulē”, kur notikumi pamatā risinās Nikhila mājās Indijā 1908.gadā. Viss romāns sastāv no monologiem- Bimolas, Nikhila un Šondīpa. Nezinu kāpēc tieši tie nosaukti par monologiem, jo tikpat labi tos varēja dēvēt arī par nodaļām. Lai vai kā ar nosaukumiem- šie monologi parāda katra mīlas trijstūra stūra jūtas, pārdomas un vērojumus.
Protams, tā laika Indijā nebija nekas tieši minēts par trijstūriem un sakariem. To vien varēja lasīt starp rindiņām un pateicoties tulkotāja remarkām saprast kur un kas ir aizliegts vai atļauts indiešu sabiedrībā.

Un tas arī bija viens pamatīgs pluss šai grāmatai- varēja iepazīt tā laika Indijas paražas, uztveri un sabiedrības modeli (lai arī parādītu tikai šaurā mērogā). Piemēram, kalpa, kurš ir zemākas kastas pārstāvis, pieskaršanās ciemiņam to apgāna. Vai arī tas, ka augstāko kastu sievietes drīkstēja tikties tikai ar šauru radinieku loku. Un Bimola, tikdamās ar Šondīpu, šo sociālo tabu rupji pārkāpa.

Faktiski šajā romānā bija ļoti maz notikumi. Faktiski to nebija vispār. Tikvien cik runāšanās vienā vai otrā mājas telpā vai ar vienu vai otru mājas cilvēku. Viss romāns balstījās uz trim galvenajiem tēliem, viņu domām, izjūtām, pretrunu mocībām un viedokļu maiņām. Kā Bimola ieķērās Šondīpā un kā vēlāk saprata, ka tiek izmantota un priekštats par Šondīpu strauji mainās. Kā Nikhilam piegriežas viņa viesmīlības nekrietns izmantotājs un kā viņš paļaujas uz sava skolotāja ieteikumu šo apstākli mainīt.

Vēl jāpiemin Viktora Ivbuļa (viņš arī tulkotājs) priekšvārds, tas ir atsevišķa desmitnieka vērts- gan izskaidroti atsevišķi romāna notikumi, gan izstāstīts Tagores dzīves gājums, gan paskaidrota indiešu tradīcijas un dzīves uztvere. Noteikti iesaku pirms grāmatas lasīšanas iepazīties arī ar tās priekšvārdu.

[xrr rating=10/10 imageset=tiny_star label=”Grāmatas vērtējums:”]

Citu grāmatu vērtējumus var atrast grāmatu sadaļā.