Kas lēni nāk, tas labi nāk. Dažreiz gan sevi pieķeru pie kārdinošas domas paātrināt kolekcijas papildināšanas ātrumu, jo monētu laišana apgrozībā ir ar ievērojamu skaitlisko pārsvaru pret manu albumu papildināšanas ātrumu. Bet nu sava apņemšanās (papildināt tikai ar to, kas nāk dabiskā ceļā) jāpilda. Vismaz pagaidām.

Tā nu dabiskā ceļā tiku pie 2017.gadā izlaistās Vācijas federālo zemju sērijas monētas ”Reinzeme-Pfalca”.

Eiropas Centrālās bankas mājaslapā par šo monētu var lasīt:

Motīvs: Reinzeme-Pfalca no sērijas “Federālās zemes”

Apraksts. Uz monētas attēlota Porta Nigra Trīrē, kas ir, iespējams, vislabāk saglabājušies romiešu pilsētas vārti uz ziemeļiem no Alpiem. Monētas iekšējā daļā izvietots arī nosaukums “RHEINLAND-PFALZ” un apakšā – emitentvalsts kods “D”. Iekšējās daļas kreisajā pusē redzama attiecīgās naudas kaltuves zīme (“A”, “D”, “F”, “G” vai “J”) un augšā – gadskaitlis “2017”. Labajā pusē redzami dizaina autora iniciāļi “CH” (Čokola Františeks (Chocola Frantisek)). Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 30 milj. monētu

Emisijas datums: 2017. gada februāris