Valsts valodas likums. 25.pants. Par šā likuma normu neievērošanu vainīgās personas saucamas pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

Divdesmit sestā sērija.

Pastkastē iekrita veselas trīs neravīzes (neadresētas reklāmas avīzes):
No būvlietu veikala:

No ārstlietu veikala:

No krievlietu veikala:

Visas trīs neravīzes raksturo lielāka vai mazāka sava laukuma aizpildīšana divās valodās- latviešu valodā un svešvalodā.

Varbūt nopietni, varbūt mazāk nopietni, bet šī būs rakstu sērija par mūsu vienīgo valsts valodu ikdienā- pastkastē, reklāmās, plakātos, sarunās, iestādēs, veikalos, …