Lielais vairums ir dzirdējuši vārdu ”detālplānojums”, un aptuveni nojauš, kas aiz šī vārda slēpjas. Lai nebūtu jādzīvo ar domu- ”zinu aptuveni”, tad varam doties uz http://www.likumi.lv un tur izlasīt sekojošo:

Detālplānojums ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas plānojums, to izstrādā vietējās pašvaldības domes (padomes) lēmumā noteiktai teritorijai un apstiprina pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma stāšanās spēkā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu.

It kā viss ir skaidrs- smuks termins ar smuku skaidrojumu. Turpinājums gan tik smuks nesanāk- kāpēc šodien diezgan bieži masu mēdijos var dzirdēt/redzēt jocīgu vārdu ”detaļplānojums”? Nav ne tāds termins, ne tā skaidrojums. Kāpēc tiek kropļots vārds ”detālplānojums”? Izskatās, ka kāds ir pametis kļūdainu tekstu un liela daļa kā papagaiļu atkārto. Skumji, ka šis ”pakaļplānojums” (piedodiet, bet skan diezgan līdzīgi) ir ielavījies vairākās interneta vietnēs, kur informācijai vajadzētu būt diezgan stingri pārbaudītai- Delna, Madonas rajons, Jūrmalas pilsētas dome utt. Ierakstot meklētājā var atrast daudz jocīgā termina ”piekritējus”. Vai tiešām viņi visi nepārbauda par ko paši raksta?