Septiņas dienas ilgušais konkurss ir noslēdzies un uzvarētājs ir zināms. Precīzāk sakot, uzvarētāja- Aija Lisovska. Sveicam! Apgāds Kontinents sazināsies ar uzvarētāju.
Liels paldies arī visiem pārējiem konkursa dalībniekiem! Nez vai noteikumi bija par sarežģītu vai jautājumi par grūtu, bet pareizo atbilžu sūtīšanas aktivitāte uz beigām nedaudz noplaka.

Lūk arī konkursa jautājumi ar pareizām atbildēm (izceltas), lai katrs var pārliecināties cik tuvu (vai tālu) viņš bija no iespējas pacīnīties par balvu:

1.diena
1. Kāda ir vārda „pagāns” nozīme?
a) netiklis
b) neticīgais
c) lauku iedzīvotājs

2. Kā franču policijas darbinieki bija iesaukuši savu kapteini Bezū Fašu?
a) zirgs
b) bullis
c) auns

3. Parīzes Luvras jaunā ieejas ansambļa stikla piramīdas projektētājs Jeo Minpejs ir
a) amerikāņu izcelsmes francūzis
b) ķīniešu izcelsmes amerikānis
c) ķīniešu izcelsmes francūzis

4. Cik ciparu bija Žaka Sonjēra pirmsnāves vēstulē minētajā skaitļu virknē?
a) 7
b) 9
c) 10

5. Akmens ar slepenrakstu, kas atrodas zem rozes zīmes, ir
a) stūrakmens
b) patiesības akmens
c) slēgakmens

2. diena

1. Kāda ir Sofijas Nevē, Roberta Lengdona sabiedrotās, profesija?
a) kriptoloģe
b) grafoloģe
c) kriminoloģe

2. Kāds skaitlis raksturo Fibonači skaitļu virkni progresiju?
a) PHI
b) PĪ
c) ETA

3. Kas romānā darbojas ar vārdu Andrē Vernē?
a) Cīrihes depozītbankas Parīzes filiāles prezidents
b) Parīzes policijas vecākais izmeklētājs
c) senlietu kolekcionārs

4. Ēģiptiešu saules dievs, ko attēloja kā vīrieti ar auna galvu, ir
a) Atons
b) Amons
c) Arams

5. Ar kādu auto brauca Sofija Nevē?
a) Renault Clio
b) Mini Cooper
c) Smart Car

3. diena

1. Sofija Nevē ir Žaka Sonjēra
a) māsasmeita
b) krustmeita
c) mazmeita

2. Kur Roberts Lengdons un Sofija Nevē atrod slēgakmeni?
a) Svētā Sulpīcija baznīcā
b) Šveices bankā
c) Luvras muzeja pagrabā

3. Kurā mūsu ēras gadā nulles meridiānu „pārcēla” no Parīzes uz Griniču?
a) 1887
b) 1888
c) 1889

4. Skaitļu virkne, ko dēvē par Fibonači sekvenci, ir
a) progresija, kurā katrs skaitlis ir vienāds ar divu iepriekšējo skaitļu summu
b) progresija, kurā katrs skaitlis ir divu iepriekšējo skaitļu reizinājums
c) progresija, kurā katrs skaitlis ir divu iepriekšējo skaitļu dalījums

5. Kāda ir skaitļa PHI attiecība pret skaitli 1 jeb „dievišķā proporcija”?
a) 3,144
b) 1,618
c) 1,313

4. diena
1. Kas simbolizē Sionas Priorijas Svēto Grālu?
a) Kristus biķeris
b) pieclapu rozes zieds
c) lilijas zieds

2. Kam domāts Leonardo Da Vinči projektētais, bet viņa paša neizgatavotais kriptekss?
a) matemātisku aprēķinu veikšanai
b) informācijas uzglabāšanai
c) slepenraksta atšifrēšanai

3. Kāds ir izsenis zināmais rozes zieda bezvārdu vēstījums?
a) skaistuma pielūgsme
b) nevainība
c) slepenība

4. Kurš imperators mūsu ēras 325. gadā aizsāka visu reliģiju apvienošanu vienā ticībā?
a) Aleksandrs
b) Klaudijs
c) Konstantīns

5. Kura frāze tulkojumā no latīņu valodas nozīmē „valdnieka asinis”?
a) San Greal
b) Sang Real
c) San Regal

5. diena
1. Kāda vēsturiska persona attēlota līdzās Kristus apustuļiem gleznā „Svētais vakarēdiens”?
a) Jaunava Marija
b) Marija Magdalēna
c) Sionas Priorijas abate

2. Saskaņā ar leģendu par pārpilnības ragu Zevu esot zīdījusi
a) kaza
b) aita
c) ķēve

3. Kas ir domāts ar burtiem „P.S.” Žaka Sonjēra pirmsnāves vēstulē?
a) Princese Sofija
b) Priore Sionie
c) abi varianti pareizi

4. Templiešu pielūgta auglības dievība, ko attēloja kā cilvēku ar auna vai āža galvu, ir
a) Bucefāls
b) Bileāms
c) Bafomets

5. Kas attēlots uz Roberta Lengdona rokaspulksteņa?
a) Donalds Daks
b) Mikipele
c) Toms un Džerijs

6. diena

1. Kurā gadā norisinājās bēdīgi slavenais templiešu slaktiņš, kad pāvests Klements nogalināja simtiem Tempļa bruņinieku?
a) 1307
b) 1703
c) 1073

2. Kāda ir Londonas Tempļa baznīcas arhitektoniskā forma?
a) krusta
b) apļa
c) romba

3. Ar kādas metaforiskas spēles palīdzību Svētā Grāla sekotāji slepeni izplatīja savu mācību?
a) ar šahu
b) ar pokeru
c) ar taro

4. No kā mira Grāla pētnieka Lī Tībinga kalpotājs Remī?
a) no drudža
b) no saindēšanās ar pārtiku
c) no lodes

5. Kur atrodama kapela, kas veltīta visām dievībām, visām ticībām un paražām, bet galvenokart – dabai un dievietei?
a) Stonhendžā
b) Rozlinā
c) Provansā

7. diena

1. Kurā gadā karalis Džordžs IV nodibināja Kingskoledžas Teoloģijas un reliģijas fakultāti Londonā?
a) 1824
b) 1829
c) 1834

2. Marijas Magdalēnas un Jēzus asinslīnijai veltīts stāsts par bruņinieku, kas dodas meklēt patiesību, iedzīvināts arī RihardaVāgnera operā
a) „Dievu mijkrēslis”
b) „Zigfrīds”
c) „Parsifals”

3. Kādu simbolu veido asmens un kauss jeb vīrišķā un sievišķā – dievību Jahves un Šekinas – vienība?
a) apli ar punktu vidū
b) sešstaru zvaigzni
c) krustu

4. Kas lika pamatus mūsdienu banku darbības pamatprincipiem, ļaujot augstmaņiem ceļot bez skaidras naudas un garantējot tiem vajadzīgo summu jebkurā pilsētā?
a) feodālie muižnieki
b) jūrasbraucēji
c) templieši

5. Kurā pilsētā Roberts Lengdons atrod Svēto Grālu?
a) Londonā
b) Vašingtonā
c) Parīzē