Žurnāls ”Dadzis” 1966.g Nr:23.
Publicēts ar žurnāla ”Dadzis” redakcijas atļauju.