Žurnāls ”Dadzis” 1981.g Nr:18.
Publicēts ar žurnāla ”Dadzis” redakcijas atļauju.