Reti kuram bērnība (un ne tikai) pagājusi bez ceriņkrūmā meklētā pieclapīša. Pavasaros, kad ceriņi parāda savus ziediņus, ir vēlme atcerēties bērnību un pārbaudīt- varbūt man šodien veiksies?
Ja atrodas kāds ziediņš, kuram vairāk par četrām lapiņām, tas ir jānolūc un jāapēd. Protams, jāievēlas arī vēlēšanās. Tad piepildīsies. Izklausās maģiski.

Pats ar esmu, līdz ar citiem kaimiņmāju sīčiem, mēģinājis noēsties pie ceriņkrūma. Tikai neatceros ko esmu vēlējies un vai tas ir piepildījies. Droši vien manas vēlēšanās tajā laikā bija stipri piezemētas (saldumi, bumba, jauni zaldātiņi, rotaļu auto…).

Atceros, ka kāds mēģināja šmaukties arī pie potētiem ceriņiem (nezinu kā tos pareizi sauc, bet tiem visi ziediņi ir ar padsmit lapiņām). Vai viņam izdevās piešmaukt vēlēšanās piepildītāju, par to gan vēsture klusē.

Par šiem ceriņiem un to ēšanu es iedomājos vakar, lasot savu kārtējo Nobela prēmiju literatūrā saņēmušā autora darbu- Pēra Lāgerkvista grāmatu Mariamne, kurā vienā no trim stāstiem ”Patiesībā viesis” bija tieši aprakstīts, kā zviedru bērni pie ceriņu krūma meklēja pieclapīšus.

Nekad nebiju iedomājies, ka šādai tradīcijai ir arī starptautisks raksturs. Vienmēr bērnībā licies, ka tas ir tikai tāds tuvējās apkārtnes izdomājums. Un nekur tālāk tāda laimes meklēšana nav sastopama. Izrādās, ka tomēr ir. Vismaz Zviedrijā ir.
Gan jau citur, kur zied ceriņi, arī meklē laimītes. Nez kā īriem ir- viņi iztiek ar četrlapu āboliņa lapām vai arī meklē ceriņos ko ēdamu?

Varbūt Latvijai vajadzētu attīstīt tādu tūrisma virzienu- ierīkot ceriņu parkus un uz ceriņu ziedēšanas laiku organizēt laimes izēšanos. Varētu izpogāt japāņus ar viņu ziedošajiem ķiršiem.

Internets pat saka, ka ir ticējumi par šādu ceriņu laimes meklēšanu:

4385. Ceriņu ziedos mēdz meklēt laimi un nelaimi. Ja atrod ziedu, kuram ir vairāk par 4 ziedlapiņām, tad tā ir laime, bet ja mazāk par 4, tad nelaime.
/P. Š., Rauna. K. Corbiks, Valgunde./
4387. Kad pavasarī ceriņu ziediem ir 6, 8, 10 lapiņas, tad tā ir laime un tādu ziediņu vajaga paglabāt.
/I. Mennika, Ainaži./
4388. Ja ceriņam atrod ziediņu ar trīs lapiņām, tad tā ir nelaime un to vajag samīt.
/E. Rotmane, Jaunauce./

Un kā jums? Meklējāt bērnībā? Varbūt vēl tagad, kad liekat ceriņus vāzē, paslepus izčamdiet ziedu ķekarus, lai, sajūtot mazliet rūgteno garšu uz mēles, klusībā varētu kaut ko vēlēties?